LS Risk

Zahvale

Zahvaljujemo se koordinatorju projekta dr. Aleš Zamudi, ki nas je skozi celotni projekt vzpodbujal in nas usmerjal, ter nam vedno prekrižal načrte in prav zaradi tega smo naredili tako dobro kot smo.

Zahvala gre tudi vsem profesorjem in asistentom, ki so s svojimi idejami, mislimi, dobro voljo in s svojim delom kakorkoli pripomogli pri naĊĦem delu na projektu.

Zahvala pa gre tudi podjetju Tušmobil in posebej gospodu Milošu Pešiću, ki nam je omogočil, da smo lahko uporabljali testni telefon HTC z operacijskim sistemom Windows Phone in smo ga imeli začasno v svoji lasti 24 ur na dan, da smo lahko na njem zaganjali mobilno igro in naredili določene izboljšave.