Uvod

Za projekt v 3. Letniku smo se odločli da naredimo 3d mobilno igro z naslovom Ski challenge. Igro bomo razvijali v okolju unity3d in sicer za operacijski sistem Android. Skupino sestavljajo 3 člani: Nejc Pušnik, Jure Savinc in Aljaž Borko. Delo v skupini bo potekalo tako, da bo vsak izmed članov vodja en teden. Zadolžitve za posamezno komponento igre bomo določali sproti, saj je brezveze da določimo nekaj vnepraj, če obstaja možnost da pride do kakšnih sprememb. Vodja prvega tedna bo Jure Savinc, drugega tedna Nejc Pušnik in tretjega tedna Aljaž Borko.

 

Opis

V načrtu imamo izdelati smučarsko igro, pri kateri bo potrebno s pomočjo gibanja telefona usmerjati smučarja skozi vratca. Na vsaki progi se bo meril čas, od katerga bodo na koncu odšteti še "cekini", ki jih bo potrebno zadeti na sami progi. Če bo dovolj časa bomo poskusili zmodelirati smučarske proge z Mariborskega pohorja. Na progi bodo tudi razne ovire (kamenje, drevesa...) katerim se bo potrebno izogniti.Za izdelavo igre bomo uporabili Unity3D engine.

 

Prihajajoči dogodki

16 januar 2013
Zagovor projekta

2 januar 2013
Prvi delovni dan